06 511 698 03

De watercyclus van de aarde.


Water beweegt in een eindeloze natuurlijke hydrologische cyclus.
De hoeveelheid water op aarde van vandaag is precies gelijk aan de hoeveelheid water van miljarden jaren geleden, met als gevolg dat het water dat u nu gebruikt wel eens de dorst van een dinosaurus gelest kan hebben.

De eindeloze hydrologische cyclus zuivert het water door verdamping. 50 jaar geleden waren onze meren blauw en helder en was onze lucht schoon. De natuur bood ons meer dan voldoende helder zuiver water.

Water uit meren, rivieren, bomen en planten verdampt door zonnewarmte, wordt een onderdeel van de atmosfeer in de vorm van waterdamp.
Deze damp stijgt op, koelt dan af en vormt een wolk.
De wolk raakt verzadigd en verliest het vocht in de vorm van regen, sneeuw of hagel.
Als het water de grond bereikt, zakt het water weg in de bodem (grondwater) of komt in rivieren of meren terecht. De twee voornaamste bronnen van water voor menselijk gebruik zijn grondwater en oppervlakte water.
Het water vervolgt zijn weg tot het verdampt. De cyclus begint dan weer van voor af aan.

Hoe het milieu van invloed is op de kwaliteit van het water.


Het milieu heeft vele veranderingen ondergaan in de laatste 50 jaar. Industriële en agrarische activiteiten, tezamen met onze bevolkingsgroei en oorlogen hebben een enorme
hoeveelheid potentiële schadelijke stoffen aan onze omgeving toegevoegd. Als gevolg daarvan hebben milieubeschermingorganisaties meer dan 700 verschillende organische chemicaliën bespeurd in het afgeleverde leidingwater.

We onderscheiden twee soorten waterbronnen.


Het openbaar waterleidingnet dat zorgt, dat het water bij u in huis komt via een netwerk van tientallen kilometers waterleiding. Hiervoor wordt of oppervlakte water of grondwater gebruikt. Dit water wordt gecontroleerd door de  overheid, welke ook de normen vaststelt.
Een particuliere bron, waarbij het water door de particulier zelf uit de grond wordt opgepompt en voor consumptie gebruikt. Dit wordt niet door de overheid gecontroleerd.
 
( de hier gegeven informatie heeft als bedoeling u opmerkzaam te maken op algemene problemen ten aanzien van ons milieu en water. Wij suggereren niet dat deze problemen nu in uw leidingwater voorkomen)
Best Water Choice
Voor de Blanken 17
7963 RP Ruinen
T. 0522 - 471147
F. 0522 - 471047
(c) BWC 2017
Uit deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend

Watercyclus aarde